Usługi badawczo-rozwojowe są w Polsce opodatkowane 23-proc. VAT, gdy są wykonywane przez podatnika tej daniny w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Takie wyjaśnienie uzyskała osoba dzwoniąca na infolinię Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Zaniepokoiło ją, że 1 sierpnia 2013 r. Wielka Brytania wprowadziła opodatkowanie VAT usług badawczych wykonywanych np. przez uniwersytety na podstawie umów biznesowych i badań zlecanych przez nie innym podmiotom. Nastąpiło to po upomnieniu przez Komisję Europejską, która wskazała, że dotychczasowe zwolnienie w takich przypadkach jest niezgodne z prawem unijnym. Dzwoniący chciał wiedzieć, jak takie usługi są opodatkowane w naszym kraju. Czy uczelnie muszą płacić VAT także, gdy prowadzą badania, które nie służą konkretnemu odbiorcy, tylko do celów naukowych?
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi wyjaśniło, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie zaś do art. 8 ust. 1 rozumie się przez nie każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.