W związku z tym zapytał izbę skarbową, czy będzie mógł odliczyć podatek naliczony widniejący na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług na potrzeby modernizacji. Jego zdaniem nie będzie miał takiego prawa, właśnie dlatego, że akademiki nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych. Będą w nich świadczone usługi zakwaterowania, czyli zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit.b ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zgodziła się z tym izba skarbowa. Podkreśliła, że odliczyć VAT zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy można tylko, o ile nabycie towarów i usług służy działalności opodatkowanej. Dodatkowo wyjaśniła także, że uczelnia nie uzyska zwrotu daniny zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.) Taki przysługiwałby tylko, gdyby umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków UE podpisana była przed 1 maja 2004 r.

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Łodzi z 13 sierpnia 2013 r., nr IPTPP1/443-387/13-6/IG.