Przepisy podatkowe nie ograniczają liczby nieruchomości, które mogą być rozliczane w ramach najmu prywatnego.

Małżonkowie mają otrzymać w darowiźnie cztery budynki (garaże), w których jest łącznie 51 miejsc postojowych - z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Zamierzają wynajmować je mieszkańcom osiedla. Obecnie wynajmują już trzy mieszkania, a uzyskiwane przychody rozliczają ryczałtem ewidencjonowanym. Małżonkowie nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są podatnikami VAT. Utrzymują się z pracy na etacie, a najem jest dla nich dodatkowym źródłem przychodów. Obawiają się, że rozszerzając w taki sposób jego zakres, stracą prawo do stosowania 8,5 - proc. stawki ryczałtu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że takiego niebezpieczeństwa nie ma. Wyjaśnił, że co do zasady podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą wybrać, czy najem nieruchomości będzie przez nich prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach tzw. najmu prywatnego (jeśli nieruchomości nie są składnikami majątku związanego z działalnością gospodarczą).