Podatnik w 2006 r. kupił lokal w pawilonie handlowym do celów działalności gospodarczej. Dotychczas prowadził w nim aptekę. W tym roku chce wycofać nieruchomość z ewidencji środków trwałych i wynająć ją jako osoba prywatna. Najemcą będzie spółka, która w lokalu ma prowadzić działalność gospodarczą. Podatnik ma wątpliwości, czy do przychodu z najmu może stosować ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5 proc. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że nie ma przeszkód.
Reklama
Wyjaśnił, że ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów, w tym m.in. najem i działalność gospodarczą. Istnieje także najem prowadzony w ramach działalności gospodarczej, ale dotyczy to sytuacji, gdy wynajmowane są składniki majątku firmowego (art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT). Aby zatem przychód z wynajmu nieruchomości mógł być zaliczony do źródła przychodów, jakim jest najem prywatny, trzeba ją najpierw skutecznie wycofać z działalności gospodarczej. Co więcej, można ją nawet wynajmować temu samemu podmiotowi, o ile nie będzie się to odbywać na podstawie umów zawartych w ramach działalności.
Najem będzie więc stanowił odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT po spełnieniu następujących warunków:

wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych firmy; dokonania stosownych zmian w umowach z najemcą tak, aby wynikało z nich, że najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej.

Dochody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Stawka ryczałtu wynosi w takim przypadku 8,5 proc. przychodów.
Dyrektor IS w Łodzi przypomniał, że warunkiem stosowania ryczałtu jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Trzeba to zrobić nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku, jeżeli pierwszy przychód uzyskał w grudniu.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 października 2013 r., sygn. IPTPB1/415-486/13-4/KO