Pieniądze uzyskane w związku z zawarciem umowy odwróconej hipoteki nie będą stanowiły przychodu podlegającego PIT. Transakcja nie jest też obciążona PCC. Na razie.
Odwrócony kredyt hipoteczny będzie szczególnym rodzajem kredytu zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Rozwiązanie to, adresowane do osób starszych, w uproszczeniu będzie polegać na tym, że bank zobowiąże się do wypłaty kredytobiorcy określonej kwoty – jednorazowo lub w ratach (podstawą do jej ustalenia ma być rynkowa wartość nieruchomości). Kredytobiorca do chwili swojej śmierci pozostanie właścicielem nieruchomości i będzie mógł w niej mieszkać.
– W świetle przepisów prawa podatkowego zawarcie umowy odwróconego kredytu hipotecznego, pomimo braku obowiązku dokonywania jego spłaty, będzie równoznaczne z zaciągnięciem kredytu – podkreśla Joanna Litwińska, konsultant podatkowy w ECDDP.