Nie ma obecnie przepisu, który pozwoliłby na opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Dochodów można nie ujawniać, a organy nie mogą już nakładać podatku według 75 proc. stawki. Tak wynika z wczorajszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, pierwszego, jakie zapadło w tym sądzie po lipcowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok został wydany bez oczekiwania na pisemne uzasadnienie orzeczenia trybunału.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego organy podatkowe i skarbowe nie mogą nakładać podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. NSA rozpatrywał skargę na wyrok WSA w Lublinie, który uznał za prawidłowe decyzje wymierzające małżonkom przez organy skarbowe po ponad 50 tys. zł podatku do zapłaty (według stawki 75-proc.) za lata 2005, 2006 i 2007.
To pierwsze stanowisko NSA po wyroku TK z 18 lipca 2013 r. (sygn. SK 18/09). Trybunał uznał wówczas, że konstrukcja przepisów określająca przychody ze źródeł nieujawnionych jest niejasna i narusza konstytucję.