Właściciel gruntu lub budynku, za który roczny podatek od nieruchomości nie przekracza 100 zł, zapłaci ją jednorazowo – do 15 marca. Należności do 3,8 zł w ogóle nie trzeba będzie uiszczać. Z kolei kupujący nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego będzie musiał zapłacić PCC.
Komitet Stały Rady Ministrów ma dziś rozpatrzyć projekt założeń do ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, którego autorem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zawiera on wiele propozycji zmian podatkowych w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym, rolnym, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn. Zaakceptowały je już wcześniej ministerstwa. O części propozycji dotyczących podatku od nieruchomości DGP już informował („Gminne podatki mają się zmienić”, nr 27/2013). Część została jednak uszczegółowiona.

Podatki lokalne na tapecie