Do końca 2013 r. ma obowiązywać dotychczasowy sposób obliczania daniny – to jedyna senacka poprawka do projektu ustawy o podatku rolnym, który wróci do Sejmu. Zmiany w ustawie powinny zacząć obowiązywać 1 października 2013 r., ale nowy sposób ustalania wysokości podatku wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2014 r. Senacka poprawka do projektu noweli – zgłoszona przez komisje: rolnictwa i rozwoju wsi, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz budżetu i finansów publicznych – przyjęta została jednomyślnie.
Nowelizacja zmienia metodę obliczania podatku rolnego. Dotychczas wynosi on rocznie równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych oraz równowartość 5 q żyta od 1 ha pozostałych gruntów. Jak teraz oblicza się wartość żyta? Według średniej ceny skupu (na podstawie komunikatu prezesa GUS) za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Po zmianach uwzględnionych zostanie 11 kwartałów sprzed kwartału poprzedzającego rok podatkowy.
Autorom projektu, czyli PSL, chodzi o to, by na wysokość podatku w mniejszym stopniu miały wpływ okresowe wahania cen zbóż na rynku. Ponieważ danina ta stanowi dochód gminy, samorządy będą mogły też lepiej planować wpływy, a i wydatki gospodarstw rolnych mają stać się stabilniejsze.
Zobowiązani płacą roczny podatek rolny w czterech proporcjonalnych ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
Projekt wpłynął do Sejmu jeszcze w październiku 2011 r. Po pierwszym czytaniu i długich pracach w komisjach posłowie przyjęli projekt dopiero 5 kwietnia 2013 r. Podczas tej debaty wiceminister finansów Maciej Grabowski mówił, że dochody gmin z tytułu podatku rolnego w 2010 r. wyniosły niespełna 1 mld zł, w 2011 r. – powyżej 1 mld zł, a w 2012 r. – ponad 1,5 mld zł (wpływy wahają się zależnie od cen zboża).
Etap legislacyjny
Po poprawkach Senatu