Monika Zabzdyr, partner w HLB M2 Audyt, przypomina, że pracownicy zobowiązani są do rozliczenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Do tego niezbędne jest załączenie dokumentów (rachunków) potwierdzających poszczególne wydatki. Rozliczenia kosztów podróży dokonuje się w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej.

Według eksperta koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote dla celów bilansowych i podatku dochodowego po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu – art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i art. 11a ust. 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

– W praktyce przyjęto, że dniem poniesienia kosztu z tytułu zagranicznej podróży służbowej jest dzień rozliczenia tej podróży – twierdzi Monika Zabzdyr. Zatem wszystkie koszty wyrażone w walucie obcej przelicza się po kursie średnim NBP z ostatniego dnia poprzedzającego ten dzień. Z kolei ewentualny zwrot niewykorzystanej kwoty zaliczki do kasy walutowej jednostka przeliczy po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wpłaty.

Wzrost stawek diet (podróż zagraniczna)

Stawka dzienna

 

Tak było

Tak jest

Francja

45 euro

50 euro

Niemcy

42 euro

49 euro

Rosja

50 dolarów

48 euro

Wielka Brytania

32 funty

35 funtów