Podatnik, który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi za granicą, może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z wyjazdem. Ogranicza go jednak ustalona w rozporządzeniu ministra pracy wysokość diet z tytułu podróży służbowych pracowników.
O poradę w sprawie rozliczenia takich kosztów poprosił Krajową Informację Podatkową przedsiębiorca, który świadczy usługi remontowe i budowlane. 1 maja 2013 r. założył indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej i prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Często prace wykonuje na terenie Niemiec. W celu realizacji zlecenia wyjeżdża tam na jeden do trzech tygodni. Zapytał, czy ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wartość diet za okres tych podróży.
W odpowiedzi Ministerstwo Finansów powołało się na art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z nim kosztami podatkowymi są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Wyjątkiem są wydatki wymienione w art. 23, których nie można zaliczyć do kosztów. Jak podkreśla MF, koszty powinny być racjonalne, gospodarczo uzasadnione i związane z prowadzoną działalnością.