Udający się w delegację do innego kraju otrzymuje od pracodawcy zaliczkę w obcej walucie lub w walucie polskiej. Czy przy rozliczeniu takiej podróży powstaną różnice kursowe, które pracodawca będzie mógł uwzględnić w swoim rachunku podatkowym?
Rozliczenie z pracownikiem kosztów podróży zagranicznej, także kwoty przekraczającej wysokość zaliczki, następuje w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia wypłaty zaliczki.
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie podróży służbowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) nie przewiduje możliwości niewypłacenia zaliczki i konsekwentnie nie rozstrzyga zasad rozliczenia z pracownikiem, gdy wszystkie wydatki pokryje on sam.