Decyzje organów podatkowych, które podatnicy uważają za błędne, można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Dotyczy to przykładowo decyzji wymiarowych wydawanych przez naczelnika urzędu skarbowego lub dyrektora izby skarbowej, decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz interpretacji indywidualnej ministra finansów.
Podatnicy muszą w takich przypadkach przestrzegać zasad wynikających z prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), ale zanim pójdą do sądu, muszą wykorzystać drogę odwoławczą.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
Jakie elementy powinna zawierać skarga do WSA?
Na co zwrócić uwagę w skardze?
Czy podczas rozprawy w sądzie należy ponownie zwrócić uwagę na najważniejsze punkty skargi?