Wprowadzony w 2007 r. przepis o rozprawie podatkowej miał usprawnić postępowanie odwoławcze i m.in. ułatwić podatnikom przedstawienie nowych dowodów.
W niektórych izbach skarbowych (np. w Opolu, Olsztynie, Bydgoszczy i Zielonej Górze) od początku obowiązywania przepisów, a więc od ponad 6 lat, nie odbyła się ani jedna rozprawa. W innych ośrodkach były to z reguły pojedyncze przypadki (np. w Izbie Skarbowej w Białymstoku – 5, Warszawie – 3, Gdańsku – 2, w izbach: w Katowicach, Krakowie i Lublinie po 1). Organy odwoławcze brak rozpraw uzasadniają podobnie – w większości przypadków po prostu nie ma potrzeby ich przeprowadzania. Zdaniem ekspertów, winne są przepisy i podejście urzędników.

Z urzędu lub na wniosek