Wydatki organów skarbowych oraz celnych na postępowania sądowe i prokuratorskie wyniosły w 2012 r. prawie 22 mln zł.
Izby i urzędy skarbowe oraz izby i urzędy celne wydały w zeszłym roku o ok. 4 mln zł więcej niż rok wcześniej na postępowania w sądach i przed prokuraturą (do kosztów postępowań prokuratorskich zaliczane są np. opłaty parkingowe dotyczące zarekwirowanych samochodów; wydatki te muszą ponosić urzędy skarbowe). Jak wynika z danych przekazanych nam przez resort finansów, znacznie wzrosły koszty ponoszone przez izby celne i skarbowe. W 2011 r. te pierwsze wykazały ponad 135 tys. zł, a w 2012 r. – aż 785 tys. zł, czyli o ponad 500 proc. więcej. Wydatki tych drugich zwiększyły się o ponad 100 proc.: z 3,1 mln zł do 6,7 mln zł. Mniej wydały tylko urzędy celne (6,6 mln zł w 2011 r. i 6,09 mln zł w 2012 r.).

Dlaczego płacimy więcej