Podatnicy, którzy chcą przed sądem walczyć o zmianę decyzji lub postanowienia organu podatkowego albo interpretacji indywidualnej ministra finansów, muszą od skargi zapłacić wpis. Jeśli ustanawiają pełnomocnika, dodatkowo musi on wnieść opłatę skarbową.
Zasady wnoszenia opłat od skarg składanych do sądów administracyjnych opisane są w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Generalnie, jak wynika z art. 230 par. 1, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpisy – stosunkowy lub stały. Trzeba je uiścić w przypadku skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Decyzji o wpisie

Wysokości kwoty jaką trzeba wpłacić

Kwot stałych

Komu należy wpłacić należną opłatę

Opłaty kancelaryjnej

Opłaty skarbowej

Czy podatnik może zostać zwolniony z opłat sądowych

Warunków uzyskania prawa pomocy

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Ile podatnik musi zapłacić za skargę do sądu administracyjnego.