Jeżeli pracodawca tworzy ZFŚS, pracownik może liczyć na finansowaną z niego pomoc – zarówno pieniężną, jak i rzeczową. Jeżeli łączna wartość takich świadczeń w ciągu roku nie przekracza 380 zł, są one zwolnione z PIT. Wyjątek stanowią wspomniane bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Artykuł 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nakazuje odprowadzić od nich PIT.

Nie zawsze tak było. Opodatkowanie bonów zostało wprowadzone 1 stycznia 2004 r. Resort wyjaśnia, że zmiana uwzględniała postulaty drobnych kupców. Przekazywane pracownikom bony czy talony mogą być bowiem realizowane tylko w dużych sieciach handlowych. Obdarowani pracownicy nie mają możliwości sami wybrać dostawcy, u którego dokonają zakupów.

Resort podkreśla, że były już podejmowane próby przywrócenia zwolnienia. Kończyły się jednak fiaskiem. Przykładowo 14 grudnia 2012 r. Sejm odrzucił już podczas pierwszego czytania poselski projekt zmian w ustawie o PIT (druk 882), który miał wyeliminować opodatkowanie bonów i talonów. W 2009 r. na przywrócenie preferencji nie zgodziła się Rada Ministrów.

Przypomnijmy, że sprawą ma się też zająć Trybunał Konstytucyjny. Na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (złożony w listopadzie 2012 r.) sprawdzi, czy wyłączenie ze zwolnienia z PIT pracowników otrzymujących bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi jest zgodne z konstytucją.

ZFŚS muszą tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników