Do przychodów ze stosunku pracy zaliczane są też wypłaty i świadczenia dla rodziny pracownika.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14833/13) wyjaśniło zasady ustalania na potrzeby PIT przychodu w związku z udziałem dzieci pracowników w imprezach finansowanych z funduszu socjalnego.
Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.) osobami uprawnionymi do korzystania z jego środków są oprócz pracowników także członkowie ich rodzin. Ponieważ przychodem pracownika są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia otrzymywane na podstawie stosunku pracy, będą nim również te wypłaty i świadczenia, które dotyczą jego rodziny (np. koszty imprezy świątecznej organizowanej dla dzieci czy paczek z prezentami). MF podkreśla przy tym, że zawsze jest to przychód pracownika. Gdyby bowiem nie łączący go z pracodawcą stosunek, dziecko (lub inny członek rodziny) nie otrzymałoby świadczenia.