Odpowiedzialność firmy

Niezależnie od tego, czy z biurem rachunkowym współpracuje mała, czy duża firma, należy pamiętać, że przekazanie księgowości na zewnątrz nie oznacza uwolnienia się od odpowiedzialności za błędy w księgach i rozliczeniach podatkowych. Ewentualne opłaty, kary i zaległości zarówno urząd skarbowy, jak i ZUS egzekwują bezpośrednio od podatnika. Jeśli biuro się pomyli i powstanie zaległość podatkowa, to odpowiedzialność z tego tytułu ponosi więc podatnik.

Klient może jednak domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela podmiotu usługowo prowadzącego księgi. Podatnik musi jednak udowodnić, że błąd powstał właśnie z winy biura rachunkowego.

Z tego względu przed skorzystaniem z takich usług należy zweryfikować, czy biuro ma obowiązkową polisę od odpowiedzialności cywilnej i uprawnienia (np. certyfikat księgowy wydany przez ministra finansów). Warto też sprawdzić opinie o nim, choćby na forach internetowych.

Obsługa prawna traktowana jako koszt

Joanna Fijałkowska, dyrektor strategiczna Wolters Kluwer

Na świadomość prawną wpływa wychowanie, edukacja dotycząca systemu prawnego i podstawowych norm, kontakt z prawem za pośrednictwem instytucji prawnych i stopień zaangażowania w życie społeczne. W tym czasie rozwija się zrozumienie zadań systemu prawnego, rozróżnianie instytucji prawnych, wiedza o prawach obywatelskich, znajomość podstawowych regulacji prawnych czy wreszcie akceptacja i poszanowanie istniejącego prawa. W życiu zawodowym przenosi się to na postępowanie zgodnie z prawem i świadomość potrzeby opieki prawnej w biznesie.

Liczby dowodzą, że ciągle jeszcze poziom świadomości prawnej przedsiębiorców nie jest zadowalający. Zaledwie 27,4 proc. badanych firm utrzymuje własny dział prawny, 72,6 proc. nie ma go w swojej strukturze. Wśród małych firm zatrudniających do 49 pracowników dział prawny ma tylko 5 proc. W segmencie większych firm liczba tych, które mają dział prawny, wzrasta, ale nawet wśród przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników dział prawny ma mniej niż połowa. Pocieszające jest to, że firmy korzystają z pomocy kancelarii zewnętrznych – wtedy gdy jest to konieczne.

Niepełne 35 proc. firm deklaruje, że korzysta z pomocy prawnej kilka razy w miesiącu.

Wygląda na to, że ciągle jeszcze firmy traktują prawników jako koszt i chcą tego kosztu uniknąć tak długo, jak się da.

Prawnicy w firmach zatrudniających do 49 pracowników najczęściej zajmują się sprawami windykacyjnymi oraz związanymi z podatkami. W firmach, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników, do obowiązków prawników najczęściej należy sporządzanie umów handlowych (83,3 proc.). W firmach, które zatrudniają 250 i więcej osób, prawnicy na co dzień zajmują się sporządzaniem umów handlowych i kadrowych – po 85,7 proc. wskazań.

Małe firmy potrzebują więc prawników, by odzyskać pieniądze i rozliczyć się z fiskusem, czyli do spraw finansowych. Umowy zawierają standardowe, dokumenty tworzą według szablonów. Tak jest taniej.