Rozwiązanie kontraktu, który podlegał podatkowi od czynności cywilnoprawnych, nie daje prawa do żądania od fiskusa zwrotu tego podatku lub stwierdzenia nadpłaty.
Zawarcie określonych umów, w szczególności sprzedaży, wiąże się z koniecznością rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na złożenie deklaracji podatkowej (PCC-3) i zapłatę należności podatnik ma tylko 14 dni od daty zawarcia umowy. A co jeśli po spełnieniu obowiązków względem fiskusa strony rozwiążą kontrakt, zwracając sobie wzajemne świadczenia? Niestety, w takim wypadku na odzyskanie podatku nie można liczyć. Podatnik nie ma prawa ani do zwrotu PCC, ani do żądania stwierdzenia nadpłaty podatku.

Obowiązek podatkowy