Nabywca takiego pojazdu powinien jednak złożyć deklarację VAT-24, czyli wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług.

Czytelnik wyjechał na kilka dni do Berlina, gdzie sprzedał samochód zarejestrowany w Polsce. Nabywca, również obywatel Polski, wrócił autem do kraju. Tu zamierza je przerejestrować.

Z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) wynika, że umowy sprzedaży przedmiotów, które znajdują się poza granicami RP, podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i umowa została zawarta w Polsce.

– Oznacza to, że w przypadku gdy zarówno miejsce położenia samochodu, jak i zawarcia umowy sprzedaży znajdowały się poza granicami RP, transakcja taka wyłączona będzie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych – wyjaśnia Krystian Pawłowicz, ekspert podatkowy w KPMG. – Kwestia, gdzie samochód był zarejestrowany, ma charakter jedynie techniczny i nie wpływa na opodatkowanie PCC – dodaje.

Organy podatkowe mogą jednak kwestionować to, że umowa została zawarta za granicą. Jeżeli do tego dojdzie, podatnik powinien powołać się na art. 70 par. 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą w miejscu, gdzie składający ofertę otrzymał oświadczenie o jej przyjęciu.

Nabywca auta był jednak zaskoczony, gdy przy rejestracji samochodu urzędnicy poprosili go o dowód uiszczenia VAT z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa członkowskiego UE bądź wykazanie, że nie miał obowiązku zapłaty tego podatku.

Krystian Pawłowicz potwierdza, że urzędnicy mieli takie prawo. – Niezbędne w takim przypadku będzie złożenie deklaracji VAT-24 – mówi ekspert. Deklaracja ta jest składana w przypadku zakupu i sprowadzenia do Polski używanego środka transportu z innego kraju UE, gdy zakup ten nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czyli nie podlega opodatkowaniu VAT. Używanym środkiem transportu w rozumieniu ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) są m.in. samochody osobowe, które przejechały więcej niż 6000 km lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy.