Akcjonariusz chce wnieść do spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) wkład pieniężny lub niepieniężny, przy czym wartość niektórych wkładów będzie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych w zamian akcji.
W związku z wniesieniem wkładu nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego oraz utworzenie lub podwyższenie kapitału zapasowego. Zdaniem spółki podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) będzie wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Uznał, że w sytuacji gdy akcjonariusz wniesie do SKA wkład pieniężny lub niepieniężny, w części na pokrycie kapitału zakładowego i w części na kapitał zapasowy, to podstawą opodatkowania PCC będzie suma wartości wszystkich wkładów podwyższających majątek spółki. Nie ma znaczenia, czy zostaną one wniesione na kapitał zakładowy, czy też na inne fundusze stanowiące majątek spółki.
Organ podatkowy argumentuje, że zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi podlegają m.in. zmiany umowy spółki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. SKA jest spółką osobową. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC w przypadku takich spółek za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b tej ustawy, podstawę opodatkowania PCC przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.
W ocenie organu podatkowego z przepisów tych wynika, że w przypadku SKA jako spółki osobowej podstawę opodatkowania stanowi suma wartości wszystkich wkładów zwiększających majątek spółki bez względu na to, na jaki kapitał zostały wniesione.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 grudnia 2012 r., sygn. IPTPB2/436-199/12-4/TS