Od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać kontrahentom faktury elektroniczne, nie pytając ich o zgodę. Jeśli kontrahent nie będzie chciał ich otrzymywać, będzie musiał zgłosić sprzeciw.
Nowe rozporządzenie ministra finansów, zmieniające obecnie obowiązujące rozporządzenie z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz.U. nr 249, poz. 1661), jest bardziej liberalne. Jak mówi Aneta Jarczyńska, online business development manager w Sage, obecnie przedsiębiorca, który chce wysłać fakturę elektroniczną kontrahentowi, musi wcześniej uzyskać jego pisemną zgodę.
– Kluczowa zmiana, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. na mocy rozporządzenia ministra finansów, znosi wspomniany obowiązek wyrażania zgody przed wysłaniem faktury elektronicznej – tłumaczy nasza rozmówczyni. Tym samym ustawodawca wprowadza tak zwaną zgodę domniemaną. W nowym stanie prawnym ważniejsze od posiadania zgody na e-faktury będzie więc rejestrowanie tego, kto zgłosił sprzeciw. Rozporządzenie zakłada bowiem, że standardem powinno być przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Jeśli podatnik nie chce otrzymywać e-faktur, musi to oznajmić swoim dostawcom.