Jakie dane powinny widnieć na fakturze VAT: miejsca zamieszkania, zameldowania czy prowadzenia działalności? Przepisy tego nie precyzują.
Rzecz dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających VAT.
Rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, mówi w par. 5 ust. 1 pkt 1, że faktura powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy (bądź nazwy skrócone) sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Nie wskazuje, o jakie adresy chodzi.