Anna Kucharska, doradca podatkowy w Mazars, wyjaśnia, że warunkiem korzystania z ryczałtu jest złożenie pisemnego zgłoszenia o wyborze tej formy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym, co do zasady w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego.

W przypadku podatnika rozpoczynającego osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku zgłoszenia trzeba dokonać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód.

– Jeżeli jednak pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu, powinien złożyć oświadczenie do końca tego miesiąca – podkreśla Anna Kucharska.

Zgłoszenie dotyczy również lat następnych.

Ryczałt opłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z wyjątkiem grudnia, za który podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28, czyli do 31 stycznia następnego roku.

Anna Kucharska przypomina, że jeżeli wynajmowany lokal należy do majątku wspólnego małżonków, przychody z najmu rozliczają oni po połowie, chyba że w terminie pierwszej wpłaty zryczałtowanego podatku złożą oświadczenie o opodatkowaniu przychodów przez jednego z nich. Takie oświadczenie jest ważne tylko w danym roku.

– Rozpoczynając najem pod koniec roku, zwłaszcza w przypadku wydatków na przystosowanie lokalu do wynajmu, warto zastanowić się, czy 8,5-proc. stawka zryczałtowanego podatku od przychodu będzie faktycznie korzystniejsza od podatku obliczonego według zasadach ogólnych, gdzie opodatkowany jest dochód – zwraca uwagę Anna Kucharska.

W tym drugim przypadku poniesione koszty będzie można uwzględnić w rozliczeniu podatku. Taki dochód będzie ponadto podlegał doliczeniu do pozostałych dochodów opodatkowanych skalą, które można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, korzystając z ulg podatkowych.

Podstawą obliczenia ryczałtu są przychody z najmu, wynajmujący nie potrąca kosztów ich uzyskania