Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona, a zarazem fakultatywna forma rozliczeń z fiskusem. Gdy zostaną naruszone warunki należy opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi fakultatywną formę opodatkowania, w której wartość podatku nalicza się według niższych stawek podatku stosowanych do przychodu (czyli bez uwzględnienia kosztów). Nie każdy jednak może wybrać tę formę opodatkowania. Konieczne jest spełnienie wskazanych w ustawie warunków. Jednym z nich jest np. limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w poprzednim roku. By móc stosować opodatkowanie w formie ryczałtu, przychody nie mogą przekroczyć równowartości 150 000 euro (czyli 661 680 zł). Opodatkowanie ryczałtem wyklucza także m. in. osiąganie chociażby w części przychodów z prowadzenia aptek.

Utrata warunków do opodatkowania na zasadach ryczałtu