Kopie paragonów wystawianych od początku przyszłego roku trzeba będzie przechowywać przez pięć lat. Z końcem tego roku wygasa ulga, zgodnie z którą można było to robić przez dwa lata.
Ulgę wprowadziło rozporządzenie ministra finansów z 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania. Zgodnie z nim kopie dokumentów kasowych sporządzanych przy zastosowaniu kasy na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do 31 grudnia 2012 r. sprzedaży, podatnicy obowiązani są przechowywać nie krócej niż przez dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż.
Zdaniem Polskiej Izby Handlu, na powrocie do poprzednio obowiązujących regulacji stracą przede wszystkim mali handlowcy, którzy nie zdążyli jeszcze wymienić urządzeń fiskalnych na nowe, wyposażone w elektroniczną kopię paragonu. Powodem są koszty. Wiąże się to z wydatkiem 1,3–1,5 tys. zł w przeliczeniu na jedno stanowisko kasowe.