Zmiany wprowadzi rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Obecnie wymogi dla kas są określone w rozporządzeniu ministra finansów. Jednak resort gospodarki chce modyfikacji, które, jak twierdzi, wynikają z konieczności właściwego zabezpieczenia ewidencjonowanych danych.
Zmieni się wygląd paragonu. Po wejściu w życie zmian trzeba będzie na nim drukować wyraźny napis „paragon fiskalny”. W dodatku na paragonie na żądnie kupującego będzie musiał znaleźć się numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy.
Kasa rejestrująca będzie musiała też mieć zegar wskazujący datę i czas. Zegar będzie musiał być tak zabezpieczony, żeby nie było możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian ustawień, które miałyby wpływ na prawidłowość ewidencjowania obrotu i podatku.
Zgodnie z nowymi przepisami obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego będzie musiała być zabezpieczona plombą zakładaną przez producenta lub importera kas. Natomiast plomba nakładana na obudowę kasy nie będzie musiała być ołowiana. Zabezpieczenie będzie musiało identyfikować osobę ją nakładającą.
Nowy wyświetlacz kasy musi umożliwiać wyświetlanie znaków w dostatecznie dużej liczbie – by widoczna była w całości łączna wartość sprzedaży brutto. Same napisy na wyświetlaczu będą emitowane w języku polskim. Ponadto kasa fiskalna będzie zawierać unikatowy numer, który będzie wprowadzony do pamięci kasy podczas procesu produkcyjnego.
Sprzedawca kasy będzie musiał do niej dołączyć oprócz książki kasy, programu archiwizującego także instrukcję obsługi, kartę oraz program archiwizujący do odczytu danych. Wydłużono z 3 do 4 lat okres ważności potwierdzenia, że kasa spełnia wymagane przepisami funkcje. Przepisy wprowadzają też lub doprecyzowują definicje niektórych pojęć, takie jak dokument fiskalny, logo fiskalne pamięć operacyjna. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2013 r.
Etap legislacyjny Uzgodnienia międzyresortowe