Projekt resortu sprawiedliwości zakładający aż pięciokrotną podwyżkę wpisu sądowego od skargi na interpretacje podatkowe nie został należycie zaopiniowany w ramach konsultacji społecznych. Opinii nie wydała m.in. Krajowa Izba Doradców Podatkowych.
O planowanej przez ministerstwo znaczącej podwyżce opłat sądowych DGP pisał 7 września (Skarga na interpretację podatkową będzie luksusem – nr 174/2012). Opinii do projektu nowego rozporządzenia nie przesłała Krajowa Izba Doradców Podatkowych, mimo że została uwzględniona w procesie konsultacji społecznych. Izba mogła zwrócić uwagę ministerstwu m.in. na to, że projekt nie uzasadnia w sposób szczegółowy tak wysokiej podwyżki opłat od skargi na interpretację podatkową z obecnych 200 zł aż do 750 zł (i kolejnych 750 zł przy skardze do NSA).
W uzasadnieniu projektu możemy jedynie przeczytać, że wysokość wpisów należało zaktualizować, bo nie były one zmieniane od 2004 r. Od tego czasu wynagrodzenia Polaków wzrosły jednak tylko o ok. 50 proc. i o taki procent powinny wzrosnąć wpisy sądowe. Resort sprawiedliwości nie uzasadnił powodu, dla którego opłata od skargi na interpretację podatkową ma być o wiele wyższa. W tym przypadku podwyżka za przejęcie całej drogi sądowej przez WSA i NSA ma wynieść 500 proc.