Nie można uchylić interpretacji indywidualnej tylko dlatego, że zarówno pod nią, jak i pod odpowiedzią na pismo podatnika żądającego jej zmiany podpisała się ta sama osoba – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Interpretacja dotyczyła sposobu płacenia podatku dochodowego przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Wnioskująca firma nie była z niej zadowolona, więc wezwała pisemnie dyrektora izby skarbowej do usunięcia naruszenia prawa, czyli zmiany stanowiska.
Dyrektor przysłał odpowiedź, ale pozostał przy swoim zdaniu. Przedsiębiorstwo zaskarżyło więc interpretację do sądu.