Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) dopuszczalne kryteria różnicowania wysokości wpisu stałego to wyłącznie rodzaj i charakter sprawy.
Opłata za wniesienie do sądu skargi na interpretację podatkową nie może być inna dla przedsiębiorcy, a inna dla osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości.
DGP jako pierwszy informował o planowanej podwyżce wpisu od skargi na indywidualną interpretację. Ma on wynosić 750 zł. Dziś jest to 200 zł przy skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i 100 zł przy skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego.