Jeżeli przedsiębiorca ewidencjonuje obrót przy pomocy kasy rejestrującej, a zdecyduje się przenieść sklep, musi zawiadomić urząd skarbowy i właściwy serwis o zmianie miejsca użytkowania urządzenia.
– Przepisy nie określają, w jakiej formie ma być dokonane to zawiadomienie, jednak praktyka wskazuje, że najpewniejsza jest forma pisemna z potwierdzoną kopią. Ponadto w związku z tym, że kasa rejestrująca drukuje w nagłówku paragonu adres punktu sprzedaży, serwisant musi dokonać zmiany danych, zakodowanych w pamięci urządzenia, dotyczących tego adresu – wyjaśnia Jolanta Strojna, rzecznik prasowy z urzędu kontroli skarbowej w Kielcach.
Zmiana miejsca użytkowania kasy rejestrującej nie powoduje zmiany numeru ewidencyjnego kasy nadanego przez urząd skarbowy. Numer ten nie zmienia się również w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego. Warto też pamiętać o obowiązkach, jakie ma podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności, a następnie ją wznowił.
– Podatnika nie można uznać za rozpoczynającego działalność gospodarczą, jeżeli wcześniej był już obowiązany do stosowania kasy fiskalnej. Dlatego też po wznowieniu powinien ewidencjonować obrót od pierwszej sprzedaży – dodaje Jolanta Strojna. A to oznacza, że podatnik nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, powołując się na to, że jego obroty nie przekroczyły jeszcze limitu w wysokości 20 tys. zł.
Zmiana miejsca użytkowania kasy nie powoduje zmiany jej numeru ewidencyjnego nadanego przez urząd skarbowy