Deregulacja zawodu doradcy podatkowego będzie oznaczać, że praktyka, którą odbywają kandydaci skróci się.

Jednym z warunków wpisu na listę doradców podatkowych jest zdanie państwowego egzaminu (pisemnego i ustnego), a następnym odbycie dwuletniej praktyki. Zapowiedzi deregulacji zawodu wzbudzają u kandydatów pytania, czy egzamin pozostanie oraz czy nadal trzeba będzie odbywać praktyki.

Jak wyjaśniło nam Ministerstwo Finansów, celem ewentualnej ustawy deregulacyjnej nie jest likwidacja zawodu doradcy podatkowego, a jedynie umożliwienie wykonywania części czynności doradztwa podatkowego podmiotom, które nie mają uprawnień doradcy podatkowego.

– W związku z powyższym planowana deregulacja zawodu doradcy podatkowego nie będzie przewidywała likwidacji egzaminu na doradcę podatkowego – czytamy w odpowiedzi MF.

Jak wyjaśnia Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w dotychczasowych dyskusjach dotyczących deregulacji pojawiały się informacje o zmianie zakresu egzaminu.

Zgodnie z art. 20 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213 z późn. zm.) na egzaminie powinny pojawić się pytania z dwunastu dziedzin. Część z nich pokrywa się z zakresem studiów prawniczych lub ekonomicznych. W związku z tym jeden z pomysłów przewiduje możliwość wyłączenia z egzaminu dziedzin, które kandydat zaliczył na studiach.

Nie uzyskaliśmy jednak w MF potwierdzenia tego pomysłu. W ocenie Tomasza Michalika propozycja taka rodzi wiele wątpliwości. Przykładowo studia prawnicze czy ekonomiczne prowadzą również uczelnie prywatne. Programy tych studiów mogą nie pokrywać się z programami na studiach państwowych. Kolejna wątpliwość dotyczy osób, które studia skończyły np. 10 lat temu.

– Czy takie osoby również powinny mieć węższy zakres pytań na egzaminie? – zastanawia się Tomasz Michalik.

Resort finansów przewiduje jednak zmiany w praktykach. Zostaną one utrzymane, ale – jak stwierdza MF – przewiduje się ograniczenie praktyki oraz skrócenie czasu jej trwania.

Obecnie, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, praktyka trwa dwa lata: pół roku w organach podatkowych oraz półtora roku u doradcy podatkowego lub w firmie doradczej. Tygodniowy wymiar praktyki to zaledwie 8 godzin. Przy okazji deregulacji pojawiły się pomysły, aby praktyki skrócić do 12, a nawet 6 miesięcy. Zdaniem Tomasza Michalika ograniczenie czasu praktyk do roku byłoby rozsądne. Skrócenie ich do sześciu miesięcy mijałoby się jednak z celem. Oznaczałoby to, że praktyka kandydata na doradcę będzie trwała 26 dni (26 tygodni x 8 godzin).