Kandydat do tego zawodu musi spełniać określone wymagania. Najważniejsze z nich to wyższe wykształcenie, zdanie państwowego egzaminu i odbycie dwuletniej praktyki zawodowej.

Czy jedynym warunkiem jest zdanie egzaminu

Osoba, która od niedawna zajmuje się podatkami w jednej z firm, zastanawia się nad uprawnieniami doradcy podatkowego. Co musi zrobić, aby je zdobyć? Czy wystarczy sam egzamin?

Czy urzędnik musi odbyć praktykę zawodową

Pracownik jednego z urzędów skarbowych chce przystąpić do egzaminu na doradcę. Zajmuje się sprawami podatkowymi w urzędzie trzy lata. Czy musi po egzaminie odbyć praktykę?

Czy wystarczy znać odpowiedź na ponad połowę pytań

Kandydat na doradcę zastanawia się, jaka może być punktacja i czy wystarczy odpowiedzieć na nieco ponad połowę pytań, aby zdać egzamin?

Czy na egzaminie można mieć komentarze do ustaw

Kandydat zapisał się na egzamin pisemny. Uczy się do niego z tekstów ustaw i komentarzy. Czy podczas egzaminu będzie mógł z nich korzystać?

Czy wniosek można złożyć tuż przed egzaminem

Osoba przygotowująca się do egzaminu na doradcę nie może się zdecydować na konkretny termin, bo nie wie, czy nie będzie on kolidował z jej pracą. Czy może zapisać się w ostatniej chwili?

Czy opłaca się czekać na deregulację zawodu

Student chciałby zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego. Nie wie jednak, czy po deregulacji zawodów będzie łatwiej zdać egzamin?

Czy jakąś część egzaminu można opuścić

Osoba zainteresowana uprawnieniami doradczymi jest na IV roku prawa. Część wiedzy, którą zdobędzie na studiach, pokrywa się z zakresem tematycznym egzaminu. Czy jakieś części sprawdzianu będzie mogła opuścić?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać doradcą podatkowym.