Aby uniknąć zapłaty bardzo wysokiej daniny od nieujawnionych źródeł przychodów, podatnik musi wskazać fiskusowi dowody na to, że miał odpowiednio opodatkowane lub wolne od podatku dochody.

Czy w postępowaniu wystarczą zeznania świadka

Czy w postępowaniu w sprawach dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów wystarczającym dowodem działającym na korzyść podatnika mogą być zeznania świadków?

Czy urząd weryfikuje zakup domu

Czy postępowanie w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów organy podatkowe wszczynają najczęściej w sytuacji, gdy podatnik kupił nieruchomość?

Czy umowa przechowania chroni przed sankcją

Podatnik zakupił nieruchomość z pieniędzy, które w przechowanie przekazał mu ojciec na okres 10 lat. Czy to uchroni podatnika przed ewentualną zapłatą 75-proc. PIT?

Czy można wznowić postępowanie

Czy podatnik, wobec którego organ wydał decyzję ostateczną nakładającą na niego obowiązek zapłaty wysokiego podatku z tytułu dochodów nieujawnionych, może złożyć wniosek o wznowienie postępowania, jeśli znalazł dodatkowe dokumenty, które mogłyby go uchronić przed sankcyjnym, 75-proc. podatkiem?

Czy wystarczy uprawdopodobnić fakty

Czy oświadczenie członków rodziny, że gotówkę na zakup domu podatnik otrzymał po zmarłym małżonku, będzie wystarczającym dowodem?

Czy zobowiązanie się przedawnia

Wobec podatnika zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. od dochodów nieujawnionych. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydał decyzję w 2012 r. Czy decyzja ta jest nieważna z uwagi na to, że zobowiązanie podatkowe podatnika przedawniło się z końcem 2011 r.?

Czy darowizna uchroni przed 75-proc. PIT

Wobec podatnika zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodów. Czy podatnik może powołać się na otrzymanie darowizny lub pożyczki, mimo że wcześniej nie zgłosił jej do opodatkowania?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznym wydaniu eDGP: Jak można obronić się przed 75-proc. PIT.