Pracownik, który poniósł udokumentowane koszty związane z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego i otrzymał ich zwrot nie zapłaci podatku dochodowego.
Po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą terminu urlopu wielu pracowników wykupuje wczasy, wycieczki, rezerwuje miejsca w hotelach. Oznacza to, że osoby te ponoszą konkretne wydatki związane z planowanym wypoczynkiem. Jednak art. 167 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.zm.) zezwala pracodawcy na odwołanie pracownika z urlopu wtedy, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Jednocześnie pracodawca powinien pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.
Pracownik jednak musi sam wystąpić o taki zwrot, składając odpowiedni wniosek. Trzeba w nim dokładnie przedstawić wszystkie okoliczności, dotyczące np. wyjazdu na wypoczynek i odwołania z urlopu. Należy też określić i udokumentować wydatki, które pracownik poniósł, lecz nie uzyskał zwrotu pieniędzy, np. za hotel.