Firmy dopłacają pracownikom oraz ich dzieciom do wypoczynku letniego. Z takim dofinansowaniem wiążą się jednak skutki podatkowe, gdy pracownik nie spełni ustawowych warunków do zwolnienia z PIT

Czy zielona szkoła pozwoli na zwolnienie

Zakład pracy dofinansowuje pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18 m.in. w formie zielonej szkoły. Pracownicy, starając się o dofinansowanie, przedstawiają zaświadczenie wydane przez szkołę. Czy takie dofinansowanie będzie zwolnione z PIT?

Czy niepełnosprawni są zwolnieni z PIT

Zakład pracy chronionej wypłaca środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych osobom niepełnosprawnym na sfinansowanie wyjazdu na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, który zalicza do wypoczynku zorganizowanego w innych formach. Czy jest to zwolnione z PIT?

Czy ustawa wskazuje potrzebne dokumenty

Podatniczka planuje po raz pierwszy wystąpić do swojego pracodawcy o dofinansowanie kolonii dla 12-letniego syna. Czy przepisy podatkowe określają dokumenty, jakie trzeba przedstawić szefowi, aby skorzystać ze zwolnienia?

Czy istnieje limit zwolnienia z PIT

Szkoła wypłaca nauczycielom z ZFŚS świadczenia urlopowe na podstawie Karty nauczyciela. Dodatkowo – zgodnie z regulaminem ZFŚS – pracownicy mają wypłacane tzw. wczasy pod gruszą oraz otrzymują dofinansowanie do wycieczki organizowanej ze środków ZFŚS. Czy dofinansowanie do wypoczynku jest zwolnione z podatku w ramach limitu?

Czy żołnierz zapłaci za wczasy dzieci

Żołnierz zawodowy może skorzystać z programu osłonowego „Tanie wczasy”. Jego przełożony finansuje koszt pobytu żołnierza i jego rodziny w 100 proc. ze środków przeznaczonych na ten cel. Czy wypoczynek dzieci żołnierza jest opodatkowany PIT?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe ma dofinansowanie do wczasów
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania