Jeśli firma błędnie pobrała od pracownika podatek i wpłaciła w formie zaliczek, to nie może ich skorygować w trakcie roku podatkowego.
Załóżmy, że pracodawca pobrał i wpłacił zaliczki na PIT od świadczeń pieniężnych, wypłaconych pracownikom ze środków ZFŚS, błędnie nie uwzględniając zwolnienia (do kwoty 380 zł) z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Płatnik (pracodawca) nie ma możliwości korygowania zaliczek na PIT w ciągu roku podatkowego (art. 76c Ordynacji podatkowej). Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT pracodawca może uwzględnić dopiero w rocznej informacji PIT-11 za 2012 r. dla pracownika i właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W PIT-11 należy pomniejszyć kwotę przychodu uzyskanego przez pracownika o wartość zwolnienia i wykazać zaliczki pobrane w ciągu roku, łącznie z zaliczkami od świadczeń zwolnionych, które odprowadzono do urzędu skarbowego. W deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) należy wpisać dane o wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu – z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku, wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT oraz faktycznie pobranych zaliczek na PIT. Pracownik odzyska nadpłaconą zaliczkę, wykazując nadpłatę w zeznaniu rocznym.