Odwołanie z urlopu jest dopuszczalne, gdy obecność pracownika w firmie jest niezbędna z powodów, których wcześniej nie dało się przewidzieć (np. nieoczekiwane duże zlecenie, nagła konieczność zastąpienia innego pracownika, naprawa specjalistycznego sprzętu, kontrola z urzędu skarbowego). Ochronę pracownika w tym zakresie gwarantują przepisy art. 167 kodeksu pracy.
I tak pracodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika, związane bezpośrednio z odwołaniem go z urlopu. Takimi kosztami są np. wydatki na opłacenie wczasów w kraju lub za granicą oraz koszty biletów lotniczych - wykupionych bez możliwości zwrotu, jak również – faktycznie poniesione koszty podróży. Pracodawcy nie obciążają koszty pośrednie przerwanego urlopu (np. zakupiony przez pracownika na wyjazd sprzęt do nurkowania).
Wydatki powinny być udokumentowane (np. fakturą za wczasy, biletami dokumentującymi koszty przejazdów, paragonami za paliwo). Pracownik powinien dostarczyć zaświadczenia od organizatora wypoczynku bądź przejazdów, że wykupione świadczenia nie podlegają zwrotowi w razie ich niewykorzystania.