Organizatorzy loterii, w których można wygrać rzeczy, mogą być ukarani. Funkcjonariusze grożą im grzywnami, a od zwycięzców żądają pieniędzy.
Ustawa o grach hazardowych prowadzi do absurdów. Organy celne i podatkowe ścigają organizatorów imprez sportowych z loteriami, którzy nie uzyskali wcześniej zezwolenia na ich organizację. Uczestnicy takich zawodów nie otrzymują nagród za zwycięstwo w imprezie, ale każdy losuje nagrodę. Celnicy lub inspektorzy wszczynają postępowanie wobec organizatora imprezy, który nie uzyskał zezwolenia, i grożą mu nałożeniem kar. Zdziwienie jest jeszcze większe, gdy takie same postępowania wszczynane są wobec uczestników, a więc osób, które wygrały nagrody w loterii. Organy celne każą im zwrócić nagrody lub ich równowartość w gotówce.

Zakazane zabawy