Za wydatki na rehabilitację ustawodawca uważa m.in. te poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Podatnik jest osobą niepełnosprawną, niewidomą, zaliczoną do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Mieszka z żoną w budynku jednorodzinnym. Wymienił stare drewniane okna z lat siedemdziesiątych, zbudowane z dwóch nieprzylegających do siebie części, otwierane na zewnątrz budynku oraz do wewnątrz, co utrudniało wietrzenie pomieszczenia oraz mycie. Czy wydatek na nowe okna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Według Izby Skarbowej w Warszawie podatnik będzie miał taką możliwość, jeśli spełnionych będzie kilka warunków.