Za wydatki na rehabilitację ustawodawca uważa m.in. te poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Podatnik jest osobą niepełnosprawną, niewidomą, zaliczoną do I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Mieszka z żoną w budynku jednorodzinnym. Wymienił stare drewniane okna z lat siedemdziesiątych, zbudowane z dwóch nieprzylegających do siebie części, otwierane na zewnątrz budynku oraz do wewnątrz, co utrudniało wietrzenie pomieszczenia oraz mycie. Czy wydatek na nowe okna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Według Izby Skarbowej w Warszawie podatnik będzie miał taką możliwość, jeśli spełnionych będzie kilka warunków.
Za wydatki na rehabilitację ustawodawca uważa m.in. te poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Zakres prac adaptacyjnych bądź prac związanych z wyposażeniem lokalu/budynku musi być przeprowadzony stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej i musi być związany z rodzajem jej niepełnosprawności. Przeprowadzone prace adaptacyjne mają ułatwiać osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w danym budynku lub lokalu mieszkalnym, a nie ogólnie zapewniać lepszy komfort mieszkania.
Za wydatki, które pomniejszą dochód, urzędnicy uznają wydatki poniesione np. na likwidację barier architektonicznych, budowę podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poszerzenie drzwi, likwidację progów, założenie okien zamykanych z niskiego poziomu, położenie terakoty antypoślizgowej, likwidację wanny i zainstalowanie brodzika z panelem prysznicowym i siedziskiem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, założenie wiszącego sedesu oraz umywalki bez nogi umożliwiających swobodne podjechanie wózkiem, także montaż wszelkiego rodzaju uchwytów, specjalnych baterii dla osób z niepełnosprawnymi dłońmi, montaż drzwi przesuwnych.
Zatem jeśli wymiana okien była przystosowana dla podatnika jako osoby niepełnosprawnej, może on wydatek na ten cel uwzględnić w rocznym PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 maja 2012 r. (nr IPPB4/415-166/12-4/MP)