Jak wskazuje Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający ECA Auxilium, przepisy przewidują możliwość opłacania abonamentu z góry, za co przysługują określone zniżki. Maksymalnie można zaoszczędzić nawet 10 proc. przy opłaceniu abonamentu za cały rok.

Pojawia się zatem wątpliwość, jak ująć wydatek poniesiony z góry w księgach rachunkowych. Należy zwrócić uwagę na zasadę współmierności określoną w art. 6 ust. 2 oraz art. 39 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

– Wydatki, które dotyczą okresów następujących po okresie ich poniesienia, ujmuje się w księgach rachunkowych roku, w którym wydatek został poniesiony na koncie 640-Rozliczenia międzyokresowe kosztów – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że następnie odnosi się je cyklicznie na konto kosztów operacyjnych proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą.

Jednak abonament za przyszły rok według stawek obowiązujących dla tego okresu stawek można zapłacić w tym roku. Anna Trembasiewicz wyjaśnia, że w takim przypadku abonament i jego zapłatę ujmuje się w 2012 r. na koncie rozliczeń międzyokresowych. Pozwoli to na odniesienie tego kosztu w księgach okresu, za który został zapłacony.

Jeżeli kwota abonamentu dla jednostki nie jest znacząca, można jednorazowo ująć wysokość abonamentu w koszty działalności operacyjnej w styczniu 2013 r.