Poczta Polska i resort finansów chcą usprawnić współpracę przy egzekucji zaległych opłat radiowo-telewizyjnych. Prace w tym zakresie już trwają.
W ciągu ostatnich dwóch lat kilkanaście razy wzrosła liczba postępowań egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską, których przedmiotem są opłaty abonamentowe RTV. Kwota do ściągnięcia również wzrasta w tym tempie. Tylko w tym roku rozpoczętych zostało kilkaset nowych spraw egzekucyjnych. Takie są efekty wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) oraz coraz lepszej współpracy Poczty Polskiej i administracji skarbowej.
Wpływy abonamentowe TVP (mln zł) / DGP
– Egzekucja zarówno opłaty karnej, jak i należności z tytułu abonamentu jest dopuszczalna i możliwa z punktu widzenia obowiązującego prawa, co potwierdził TK w wyroku z 16 marca 2010 r. (sygn. akt K 24/08). W ten sposób usunięte zostały wszelkie wątpliwości, które wstrzymywały dotychczas proces dochodzenia zaległych opłat radiowo-telewizyjnych – wyjaśnia Andrzej Parafianowicz, podsekretarz stanu, generalny inspektor kontroli skarbowej w Ministerstwie Finansów.
Oznacza to, że naczelnicy urzędów skarbowych egzekwują obowiązki wynikające z ustawy o opłatach abonamentowych tak samo jak w przypadku innych należności podlegających egzekucji administracyjnej, tj. np. podatków lub mandatów karnych.
Aby usprawnić ściąganie należnych kwot za abonament RTV, w marcu br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Poczty Polskiej. Chodziło m.in. o rozwiązanie problemów, które pojawiły się w ramach dotychczasowej współpracy podległych służb.
– Chcemy usprawnić i przyspieszyć egzekucję, w tym także opłat abonamentowych, poprzez ułatwienie wymiany informacji pomiędzy wierzycielami i organami egzekucyjnymi. Można to będzie osiągnąć w przyszłości między innymi poprzez uproszczenie wzorów tytułów wykonawczych oraz umożliwienie przekazywania danych drogą elektroniczną – podkreśla Parafianowicz.
Zdaniem Ministerstwa Finansów dochodzenie należności z tytułu abonamentu RTV w trybie egzekucji administracyjnej powinno być ostatecznością, szczególnie z uwagi na uciążliwość procedur i związane z tym dodatkowe koszty. Sposobem na uniknięcie tych konsekwencji jest dobrowolne wypełnianie obowiązków przez obywateli związanych z płaceniem danin publicznych, w tym abonamentu.
Warto dodać, że liczba potencjalnych abonentów jest szacowana w Polsce nawet na ok. 14 mln, z czego 10 mln nie płaci abonamentu w ogóle, a kolejne 3 mln regularnie spóźnia się z opłatami. Zadłużenie tych ostatnich przekracza podobno już 2 mld zł (średnio 690 zł na osobę według danych ze stycznia).