Do końca maja rolnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą poinformować Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości swojego podatku za 2011 r. Nie może on przekroczyć 2929 zł. KRUS podał też nowy limit podatku za 2012 r. - to 3011 zł.

Kwota podatku ma znaczenie dla rolników, którzy prowadzą też pozarolniczą działalność gospodarczą i nie chcą stracić prawa do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym przewiduje możliwość pozostania w KRUS, ale pod warunkiem, że rolnik spełnia kilka warunków zapisanych w tym przepisie. Chodzi m.in. o to, by kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekraczała określonego limitu. Limit ten ogłasza co roku minister rolnictwa. Jak przypomniał KRUS na stronie internetowej, wielkość podatku dochodowego rolnika za 2011 r. nie może przekroczyć - 2929 zł.

KRUS przypomniał również, że rolnicy muszą do 31 maja poinformować KRUS o wysokości swojego podatku za 2011 r. W przeciwnym razie stracą prawo do ubezpieczenia w KRUS i będą musieli zapłacić składki do ZUS od 1 czerwca br.

Reklama

KRUS poinformował także, że minister rolnictwa ustalił już nową graniczną kwotę podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2012 rok - to 3011 zł. Kwota ta będzie miała znaczenie dla rolników, którzy chcieliby kontynuować ubezpieczenie w KRUS w drugiej połowie 2013 r.