Nie może się on opierać wyłącznie na dodatkowych obciążeniach dla rolników, bo tam wolnych pieniędzy nie ma. To powinien być efekt rachunku ekonomicznego i stymulacji gospodarczej - o podatku dochodowym dla rolników mówi Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Czy uważa pan, że należy wprowadzić podatek dochodowy dla rolników?
Na rozsądnych zasadach. Nie może się on opierać wyłącznie na dodatkowych obciążeniach dla rolników, bo tam wolnych pieniędzy nie ma. To powinien być efekt rachunku ekonomicznego i stymulacji gospodarczej.