Nowy wzór formularza

Z początkiem 2012 roku formularz ZAP-3 zastąpił obowiązujący przez wiele lat druk NIP-3. Remigiusz Fijak, doradca podatkowy, menedżer w spółce doradztwa podatkowego ABC Tax, przypomina, że w NIP-3 podatnik podawał adres zamieszkania oraz adres zameldowania, jeżeli był on inny niż adres zamieszkania. Z punktu widzenia urzędu skarbowego znaczenie ma tylko adres zamieszkania, a nie zameldowania.

– Dlatego zasadna jest rezygnacja z podawania adresu zameldowania w nowym ZAP-3. Ponadto obowiązek meldunkowy odchodzi już do lamusa i zostanie zniesiony od 1 stycznia 2014 r. – przypomina Remigiusz Fijak.

Nieistotne zameldowanie

Jedno jest pewne: właściwość miejscowa organów skarbowych ustalana jest na podstawie miejsca zamieszkania podatnika.

Piotr Popek uważa, że kluczowe w omawianym zakresie jest uświadomienie sobie przez podatników, że pojęcie „adres zameldowania na pobyt czasowy lub stały” wymienione w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych jest czymś zupełnie innym niż „miejsce zamieszkania”, o którym mowa w Ordynacji podatkowej.

– Podatnicy dość często uznają te dwa pojęcia za tożsame – ostrzega Piotr Popek.

Jego zdaniem w wielu przypadkach osoba jest np. zameldowana w Kaliszu, pracuje i mieszka w Warszawie, ale nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Skutkiem tego w rejestrze PESEL figuruje pod adresem zameldowania w Kaliszu. Mając na względzie przepisy Ordynacji podatkowej, urzędy skarbowe nie powinny brać pod uwagę danych adresowych zawartych w rejestrze PESEL. Pamiętać należy jednak, że składając zeznanie roczne na formularzu PIT lub aktualizując swoje dane w urzędzie skarbowym na formularzu ZAP-3 (np. przy okazji podawania numeru rachunku bankowego), podatnik sam określa swoje miejsce zamieszkania, a tym samym właściwy urząd skarbowy.

– Problematyczne jednak jest wskazanie daty, od kiedy nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania, ponieważ formularze PIT oraz ZAP-3 nie przewidują pola na jej podanie. Data ta ma spore znaczenie w przypadku, gdy podatnik zmienia rezydencję podatkową – stwierdza Piotr Popek.

Anna Trembasiewicz dodaje, że w przypadku gdy meldunek czasowy wygaśnie i nowy adres zamieszkania podatnika jest taki sam jak adres zameldowania, podatnicy nie muszą ponownie wypełniać druku ZAP-3, wystarczy wskazać właściwy adres w rocznym rozliczeniu podatkowym, np. zeznaniu PIT-37.

Z tymi argumentami zgadza się również Tomasz Kotoliński, który ostrzega, że podatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych, albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.