Fiskus musi przywrócić termin do wniesienia odwołania, jeśli podatnik uprawdopodobni, że nie ponosi winy za przekroczenie terminu.
Skarżąca otrzymała decyzję dyrektora urzędu kontroli skarbowej, w której organ ustalił podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł w wysokości ponad 110 tys. zł. Decyzja została doręczona w trybie zastępczym. Podatniczka po powtórnym awizo poszła na pocztę po odbiór pisma. Pracownik przekazał jej korespondencję, ale nie oddał decyzji podatkowej.
Skarżąca złożyła odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do organ podatkowego, który jednak odrzucił wniosek. Według opinii organu podatkowego skarżąca złożyła po terminie wniosek na wniesienie odwołania.