Skarżąca otrzymała decyzję dyrektora urzędu kontroli skarbowej, w której organ ustalił podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł w wysokości ponad 110 tys. zł. Decyzja została doręczona w trybie zastępczym. Podatniczka po powtórnym awizo poszła na pocztę po odbiór pisma. Pracownik przekazał jej korespondencję, ale nie oddał decyzji podatkowej.

Skarżąca złożyła odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do organ podatkowego, który jednak odrzucił wniosek. Według opinii organu podatkowego skarżąca złożyła po terminie wniosek na wniesienie odwołania.

Sąd wyjaśnił, że podatniczka uprawdopodobniła, że nie ponosi winy za uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. Skarżąca udowodniła też, że przed upływem terminu awiza była na poczcie. Sąd stwierdził, że w takiej sytuacji złożyła wniosek i dopełniła czynności, dla której był określony termin. Organ podatkowy powinien przywrócić termin i przyjąć odwołanie. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Gdańsku z 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 178/12.