Po świętach podatnicy ze zdwojoną energią ruszą na poszukiwania atrakcyjnych wyjazdów, czy to na długie weekendy, czy wakacje. Ofert jest cała masa, dlatego właściciele pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych prześcigają się w walce konkurencyjnej. Znaleźli nowy sposób na przyciągnięcie klientów – obniżają ceny o VAT, jeśli nie będą musieli wystawić faktury.

„Podane ceny to ceny netto. W przypadku wystawienia faktury VAT doliczamy 8 proc.” – można przeczytać w ofercie na stronie internetowej ośrodka w jednej z miejscowości wypoczynkowych.

Według urzędników skarbowych, z którymi rozmawialiśmy anonimowo, to oficjalne i jawne łamanie prawa przez podatników.

– Taki szczery przedsiębiorca podaje się jak na widelcu skarbówce do kontroli. Trafiając na tego typu ogłoszenie, od razu wiemy, gdzie zapukać – stwierdza inspektor z warszawskiego urzędu.

Eksperci podatkowi też są zdumieni tą sytuacją. Podsumowują ją krótko: to łamanie przepisów.

Zakres opodatkowania

Usługi turystyczne podlegają szczególnej formie opodatkowania VAT, w której podstawę opodatkowania stanowi kwota marży netto. Andrzej Pośniak, doradca podatkowy w CMS Cameron McKenna, zwraca uwagę, że ze względu na zależność pomiędzy kwotą VAT a wysokością marży podatnicy nie są zobowiązani do wykazywania kwot podatku na fakturach. Podobnie w przypadku gdy podatnicy są zobowiązani jedynie do drukowania paragonów fiskalnych, także na nich nie wykazuje się kwot VAT.

Jednocześnie ze względu na szczególną regulację w przypadku świadczenia usług turystycznych obowiązek podatkowy powstaje dopiero w chwili ustalenia należnej podatnikowi marży (jednak nie później niż w ciągu 15 dni od wykonania usługi).

Podatnik VAT, który nie chce wystawić faktury, unika opodatkowania

– Wskazana regulacja nie zwalnia jednak z naliczania VAT – tłumaczy Andrzej Pośniak.