Resort ministra Jacka Rostowskiego negatywnie zaopiniował propozycję zmniejszenia z 17 proc. do 3 proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla branży agroturystycznej.
Zmiana miała dotyczyć opodatkowania obiektów noclegowych (nie hoteli) oraz miejsc krótkotrwałego zakwaterowania liczących do 12 pokoi.
– Opiniowane było wystąpienie w tej sprawie Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z materiałem „Bariery rozwoju działalności turystycznej w regulacjach prawnych dotyczących sfery opodatkowania” – mówi Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy MF.