Osoba, która ma niezakończone sprawy podatkowe, a zamierza wyjechać, powinna powiadomić o tym skarbówkę. Konieczne może się okazać także ustanowienie pełnomocnika, który będzie odbierał korespondencję.

Czy trzeba zgłaszać zmianę adresu e-mail

Wobec podatniczki prowadzone jest postępowanie podatkowe. Zgłosiła w urzędzie skarbowym prośbę o przesyłanie pism e-mailem. Musiała jednak zmienić adres elektroniczny. Czy powinna zawiadomić o tym urzędnika prowadzącego postępowanie?