Usługi szczepienia ludzi są zwolnione z podatku od towarów i usług. Te podawane zwierzętom podlegają 8-proc. stawce.
Obowiązujące od stycznia 2011 r. zwolnienia z VAT dla usług medycznych mają charakter przedmiotowo-podmiotowo-celowy. Skorzystanie ze zwolnienia wymaga stwierdzenia wykonania usługi przez określoną osobę, np. podmiot leczniczy, lekarza, pielęgniarkę itp.
– Przedmiotem świadczenia musi być usługa w zakresie opieki zdrowotnej – tłumaczy Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.